News

Our Latest News

خبر باختر

Bakhtar News | June 27, 2021

شرکت هوانوردی باختر زیرنام “باختر افغان الوتنه” بکارش آغاز کرد

.شرکت هوانوردی باختر، امروز یک‌شنبه فعالیتش را زیر نام “باختر افغان الوتنه” آغاز کرد
.این دومین شرکت هوانوردی دولتی است که در کنار دیگر شرکت‌های هوانوردی داخلی در کشور کار خواهد کرد
مسؤولان شرکت باختر می‌گویند که با سرمایه‌گذاری وزارت مالیه با یک فروند هواپیمای “بوینگ ۷۳۷ – ۷۰۰” در پروازهای داخلی آغاز بکار کرده‌است و به‌زودی دو هواپیمای دیگر از نوع “کیو ۴۰۰ دی هویلاند” را خریداری و بکار خواهد گرفت
.صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویترش با شریک ساختن تصویرهایی، نگاشته‌است که رییس‌جمهور شام امروز فعالیت دوبارۀ شرکت هوانوردی باختر را افتتاح کرده ‌است
.صدیقی هم‌چنین افزوده‌است که تمامی بخش‌های میدان هوایی بین‌المللی حامدکرزی امروز با کمره‌های امنیتی مجهز شدند

سفربا باختر

Bakhtar News | June 30, 2021

سفری با هواپیمایی دولتی باختر گزارش از تلویزیون ملی