Bakhtar Airline Share Now, Kabul Afghanistan

News

شرکت هوانوردی باختر زیرنام “باختر افغان الوتنه” بکارش آغاز کرد
شرکت هوانوردی باختر زیرنام “باختر افغان الوتنه” بکارش آغاز کرد

.شرکت هوانوردی باختر، امروز یک‌شنبه فعالیتش را زیر نام “باختر افغان الوتنه” آغاز کرد .این دومین شرکت هوانوردی دولتی است که در کنار دیگر شرکت‌های هوانوردی داخلی در کشور کار خواهد کرد مسؤولان شرکت باختر می‌گویند که با سرمایه‌گذاری وزارت مالیه با یک فروند هواپیمای “بوینگ ۷۳۷ – ۷۰۰” در پروازهای داخلی آغاز بکار کرده‌است و به‌زودی دو هواپیمای دیگر…